تماس با ما

آدرس : تهران – خیابان آزادی – نبش بهبودی – ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – طبقه سوم –

اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

تلفن های تماس و پست الکترونیک :

مدیر کل :  

64492726

tashakolha_satad@irimlsa.ir

اداره ترویج و مشاوره :

 64492358

t.tashakolha@gmail.com

اداره نظارت بر سازمان ها :

 64492783 - 64492354

n.tashakolha@gmail.com

اداره ثبت و صدور مدارک :

 64492357

s.tashakolha@gmail.com

دورنگار :

66580137