ردیف

نام استان

نام مدیر کل

نام مسئول تشکل ها

تلفن اداره کل

آذربایجان شرقی

آقای فاتح

آقای ابراهیم پناه

53-4447050-0411

2

آذربایجان غربی

آقای سلیمانی

آقای آقانژاد

2778963-2772531-2770509-0441

3

اردبیل

آقای منوری

آقای یگانزاده

2232088-2247080-0451

4

اصفهان

آقای قادری

آقای یگانه

7-6686055-6682700-6680028-0311

5

البرز

آقای ایمانی

آقای قدسی

2507743-0261

6

ایلام

آقای زرگوش

آقای جهانپور

3335309-0841

7

بوشهر

آقای حیدری

آقای ایزدپناه

2-2530821-2526704-0771

8

تهران

آقای لطفی نژاد

آقای سالارکیا

88735257-021

9

چهارمحال و بختیاری

آقای شیوندی

آقای ابراهیمی

2224858-0381

10

خراسان جنوبی

آقای محمدی

آقای خوشه چین

6-4330114-0561

11

خراسان رضوی

آقای سنجری

آقای جیوان

6-7260985-0511

12

خراسان شمالی

آقای پورپاکزاد

آقای کاهانی مقدم

5-2411722-0584

13

خوزستان

آقای محمدپور

آقایان شیرمردی و حاتم نژاد

7-3770006-0611

14

 زنجان

آقای مقدسی

خانم ادیب

5-4246074-0241

15

سمنان

آقای بامری

خانم محمدیار

8-3361877-3361909-0231

16

سیستان و بلوچستان

آقای شهنوازی

خانم امیرشهریار

3225888-0541

17

فارس

آقای عباسی

خانم پورسعید

2-2281341-0711

18

قزوین

آقای بابایی

آقای صیادی

3330177-0281

19

قم

آقای وزیری راد

آقای آرزومندی

6641032-6645000-0251

20

کردستان

آقای باغبانیان

آقای مارابی

5-6620030-0871

21

کرمان 

آقای رحمانی

خانم دهقان

3-2755071-0341

22

کرمانشاه

آقای براندیشه

آقای سلیمانی

7271432-0831

23

کهگیلویه و بویراحمد

آقای زینل زاده

آقای اسلام یوسفی

16-3334315-0741

24

گلستان

آقای خواجه مظفری

آقای شریفی

3377741-3378451-0171

25

گیلان

آقای حنیف

آقای گیویلی

7229699-7226947-0131

26

لرستان

آقای ویس کرمی

آقای شیراوند

6-3309804-0661

27

مازندران

آقای بابایی کارنامی

آقای عشوری

2294874-310-2293306-0151

28

مرکزی

آقای شیخی

آقای احمدی

3134249-0861

29

هرمزگان

آقای راستی

آقای رجایی

5-6661762-0761

30

همدان

آقای اقلامی

آقای مسعود

2527034-0811

31

یزد

آقای فلاح زاده

آقای دهقان

19-8263710-0351