05
 • نشست صمیمی معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعضای هیات مدیره ، و بازرسان و مشاوران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

 • اولین همایش مسئولین ایمنی کارگاههای استان همدان با حضور معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 • مجمع عمومی عادی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با حضور یوسفی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی برگزار گردید.

 • اعطای لوح تقدیر ، دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیر و رئیس کمیته مدیریت عملکرد

 • دیدار صمیمانه دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی و مهندس مشیریان معاون روابط کار و نیز یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی

 • معاون وزیر کار : ارائه طرحی برای تامین 4 درصد سختی کار معدنکاران

 • تقدیر و تشکر رئیس کانون شورایهای اسلامی کار مرکزی و شورای اسلامی کار شرکت هپکو از دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

 • بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با ارسال نامه‌ای از عملکرد دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری مشکلات هپکو و مطالب

Loading
Loading
 • نشست صمیمی معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعضای هیات مدیره ، و بازرسان و مشاوران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

 • اولین همایش مسئولین ایمنی کارگاههای استان همدان با حضور معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 • مجمع عمومی عادی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با حضور یوسفی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی برگزار گردید.

 • اعطای لوح تقدیر ، دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیر و رئیس کمیته مدیریت عملکرد

 • دیدار صمیمانه دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی و مهندس مشیریان معاون روابط کار و نیز یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی

 • معاون وزیر کار : ارائه طرحی برای تامین 4 درصد سختی کار معدنکاران

 • تقدیر و تشکر رئیس کانون شورایهای اسلامی کار مرکزی و شورای اسلامی کار شرکت هپکو از دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

 • بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با ارسال نامه‌ای از عملکرد دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری مشکلات هپکو و مطالب

Loading
نشست صمیمی معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعضای هیات مدیره ، و بازرسان و مشاوران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
نشست صمیمی مهندس احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و فرزاد یوسفی مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی با اعضای هیات مدیره ، و بازرسان و مشاوران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 در محل ساختمان مرکزی وزارت متبوع طبقه سوم برگزار گردید.
اولین همایش مسئولین ایمنی کارگاههای استان همدان با حضور معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
اولین همایش مسئولین ایمنی کارگاههای استان همدان با حضور مهندس احمد مشیریان معاون روابط کاروزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و یوسفی مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی و نیز مدیرکل بازرسی کار و رئیس کانون کشوری مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای در استان همدان امروز مورخ 96/8/30 برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با حضور یوسفی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با حضور یوسفی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی و مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان ونیز هیات مدیره کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در تاریخ 25/8/96 دردهکده ساحلی بندرانزلی در استان گیلان ، انتخابات بازرسان کانون بعمل آمد .

مهندس احمد مشیریان معاون روابط کار ،  امیدواریم که در آینده نزدیک هیچ واحدی بدون تشکل نباشد.

بسته ترویجی

جلد کتاب کارگری
جلد کتاب کارفرمایی

مطالب روز

 • میلادپیامبر

 • میلاد پیامبر

 • میلاد پیامبر

 • میلاد پیامبر

 • میلاد پیامبر

Loading